Olle Larkö, 2008 års Elanderpristagare

 

                                           

Professor Olle Larkö, läkare och dekanus för Sahlgrenska akademin 
har tilldelats 2008
års Elanderpris.

Stipendienämnden motiverar sitt val med att han tilldelas Elanderpriset 
för att han visat
sig vara en stor vän av såväl den odontologiska 
fakulteten som dess forskningsverksamhet.