Jörgen Norén, 2009 års Elanderpristagare

 

                     

Jörgen Norén, professor i pedodonti vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet har tilldelats 2009 års Elanderpris.

Valet motiveras med att Norén under en följd av år starkt har bidragit till att odontologisk
forskning inom ämnesområdet pedodonti på olika sätt erhållit nationell och internationell
uppmärksamhet och har genom sin forskning ökat kunskapen om tandens hårdvävnad
vid såväl hälsa som sjukdom.

Han har genom sin kompetens och bredd på ett berikande sätt också medverkat
i andra gränsöverskridande forskningsprojekt, samt har på ett aktivt och framgångsrikt
sätt handlett ett flertal doktorander till odontologie doktorsexamen och därmed bidragit
till att viktiga odontologiska framsteg kunnat uppnås.