Gunilla Klingberg, 2014 års Elanderpristagare

 

                              

2014 års Elanderpris har tilldelats Professor Gunilla Klingberg.

Professor Gunilla Klingberg är en känd och respekterad Göteborgsprofil som under en följd av år varit forskningsaktiv inom ämnet pedodonti och gjort sig känd som en forskare av rang. Med ett stort antal forskningspublikationer har hon lyft sitt forskningsområde och driver på kunskaps-utvecklingen inom sin disciplin. Mycket är gjort, mycket är på gång och mycket förväntas komma framöver. Till detta kommer professor Gunilla Klingbergs uppmärksammade arbete som ordförande i Tandläkarförbundet. Göteborgs Tandläkare-Sällskap är stolt över att ha haft en av sina medlemmar på denna post där hennes insyn i både den kliniska världen och forskarvärlden kommit väl till pass.