Douglas Bratthall, 1974 års Elanderpristagare

 

                     

Douglas Bratthall växte upp och tog studenten i Göteborg. Han blev sedan tandläkare i Malmö1963. Arbetade därefter som distriktstandläkare i Arvidsjaur men återvände till Malmö där han påbörjade sin forskning med inriktning på kariessjukdomen. Douglas kom till Cariesavdelningen i Göteborg där han disputerade 1972 på avhandlingen "Serological studies on Streptococcus mutans". Dessa studier rönte stor uppmärksamhet i världen. 1978 erhöll han professuren i Cariologi vid Lunds universitet där han verkade vid odontologiska fakulteten i Malmö. 
   Under flera år på 90-talet arbetade han för WHO i Genéve där han var ansvarig för studier av oral hälsa i Sydostasien och för uppbyggnaden av WHO´s globala databas för tandhälsa (CAPP, Country/Area Profile Program) som genom hans försorg blev förlagd till Malmö. Han introducerade dataprogrammet "Cariogram" för att bedöma kariesrisken. Vidare uppfann han "the Significant Caries Index" (SiC-index) för beräkning av den tredjedel av en ålderpopulation med högst förekomst av kariesskador.
   Under årenslopp har han erhållit många utmärkelser för sin framgångsrika forskning, bl.a IADR´s pris i Cariologi 1993 och ett hedersdoktorat vid universitetet i Warszawa.
   Douglsas Bratthall gick bort den 1 oktober 2006 i en ålder av 68 år.