Birgitta Köhler, 2019 års Elanderpristagare

 

                                            

      Docent Birgitta Köhler tilldelades 2019 års Elanderpris.
      Hon tog sin tandläkarexamen 1968 och disputerade 1982

      Sällskapet motiverade sitt val med följande ord:
      Vår kandidat är en välkänd person, i Göteborg, vid Institutionen för
      odontologi, och inom GTS. Med forskningsartiklar publicerade sedan
      80-talet kan Birgitta Köhler blicka tillbaka på ett långt yrkesliv fyllt
      med forskning, klinik och undervisning. Forskningen har spänt över
      hela fältet från mikrobiologi till patienter.

      Prisföreläsningen hade titeln: "Från händelsrikt yrkesliv till pensionärsliv".