Bengt Wennerberg, 2013 års Elanderpristagare

 

                

Elanderpriset 2013 tilldelas Bengt Wenneberg, professor i klinisk bettfysiologi vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Stipendienämndens motivering till detta är:

att professor Bengt Wenneberg under en följd av år föredömligt vårdat och förvaltat sin specialitet och starkt har bidragit till forskning och utveckling inom ämnesområdet klinisk bettfysiologi, inom vilket hanidag är nationellt och internationellt känd.

att Bengt Wenneberg, med en fot i den kliniska världen och en i forskarvärlden, driver kunskaps-utvecklingen inom ett centralt kliniskt område.

att Wenneberg med sin forskningsproduktion och sina doktorander starkt bidragit till att föra forskningstraditionen framåt inom sitt ämne. Mycket är gjort, mycket är på gång och mycket förväntas komma framöver.

att professor Bengt Wenneberg under sin livsgärning gjort sig känd och uppskattad som lärare och kollega i Göteborg.

Wennerbers Elanderprisföreläsning hade titeln: "En käkledande fråga - vad händer med tiden". Bengt tog oss på en liten resa genom olika inflammatoriska ledsjukdomar, former och orsaker samt kopplingar mellan dessa och käkleder. Han visade också några grava fall av dessa sjukdomar som idag inte är lika vanliga tack vore de nya botemedel som finns.