Kurser

 

GTS kvällskurser under våren 2019

Odontologisk søvnmedisin – tannlegens
rolle mellom odontologi och medisin
 

Anders Dyrbing, tannlege med Spesialkompetens innen dental søvnmedisin,
Fredrikstad, Norge

Tid:              Onsdag 30 januari kl. 18.00-21.00
Pris:             975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för: Tandläkare

Søvn er avgjørende for god psykosomatisk funksjon og prevalensstudier anslår at søvnapne
rammer 10-20% av befolkningen. Hva kan så tannlegen bidra med i denne sammenhengen?
Dette fordraget vil, fra en klinikers perspektiv, ta for seg enkel søvnfysiologi, de vanligste
søvnlidelsene, de vanligste symptomene ved sleep disordered breathing, forskjell menn/kvinner,
diagnostikk, valg av behandlingshjelpemiddel, søvnapneskinner, avtrykk/fremstilling,
indikasjoner og kontraindikasjoner, samt oppfølging.
   

Tandvårdsrädsla - hur kan vi behandla? 

Lisa Svensson, doktorand, tandläkare
Helene Werner,
doktorand, leg. psykolog
Avdelningen för Odontologisk Psykologi och Folkhälsa, GU

Tid:                Onsdag 20 februari kl. 18.00–21.00
Pris:               975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:   Tandläkare

Tandvårdsrädsla kan medföra utmaningar i tandvårdssituationen och hindra tandvårdande
behandling. I Västra Götaland är ca 80 000 individer svårt rädda för tandvården, hur kan
dessa patienter tas om hand på bästa sätt? Vilken rädsla kräver specialiserad vård och vilken
hjälp finns då att få? Vi kommer under kvällen ge en uppdaterad översikt om tandvårdsrädsla
och om hur vi vid Centrum för tandvårdsrädsla behandlar specifik fobi för tandvård, utifrån
ett tvärprofessionellt förhållningssätt och KBT. Vi kommer att ta upp flera kliniska fall,
differentialdiagnostik och tips i mötet med tandvårdsrädda patienter.

Tobak och tobaksavvänjning

Mats Wallström, övertandläkare, specialistkliniken för oral kirurgi,
       Odontologen, Göteborg
Birgitta Nydahl Svärd, Leg sjuksköterska/Dipl. Tobaksavvänjare, Göteborg 

Tid:                Onsdag 13 mars kl. 18.00–21.00
Pris:               975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:   Tandläkare

Hur motiverar vi patienten att sluta röka, och varför misslyckas vi ibland?
Om tobakens skadeverkningar på kroppen, vilka som röker mest, lite statistik.
Det korta samtalet och kvalificerad rådgivning, hur går det till? Beroendet
och läkemedelsbehandling. Patientfall. Nya rökvanor (e-cig, HNB)

Arven etter Sverker Toreskog, hvor står
vi i dag og hvordan er veien videre?

Erik Svendsrud, allmäntandläkare med privatpraktik i Oslo,
arbetar i Sverker Toreskogs anda.  

Tid:                Onsdag 3 april  kl. 18.00–21.00
Pris:               975 kr inkl. lättare middag kl. 19.00-19.30
Avsedd för:   Tandläkare

De estetiske kravene fra våre pasienter er økende og derfor er det ekstra viktig å bevare
så mye som mulig av den originale tannsubstansen, samtidig som vi hjelper våre pasienter
til et vakkert smil. Tannlege Erik Svendsrud holdt flere kurs sammen med Sverker og
adapterte Sverkers tankesett allerede da han møtte han for første gang i 1991.
Vi skal denne kvelden se tilbake på den utviklingen vi har sett de siste 50 år, hva vi har
lært og hvordan vi tenker i dag om vevsbevarende estetisk tannbehandling.

 

 

Anmäl dig idag!

Antalet kursplatser är begränsat.
Kontakta GTS kansli per e-post eller telefon för anmälan.

Betala endast mot den faktura som skickas efter anmälan.

Paketpris för alla fyra kurserna är 3400 kr.
Samtliga kurser bedrivs i GTS lokaler. 

Kursdeltagare skall vara medlem i GTS

Göteborgs Tandläkare-Sällskap
Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg
Tel/telesvar: 031-711 91 74
E-post: info@gtskansli.se
www.goteborgstandlakaresallskap.nu