Möten

GTS kvällskurser 06 November

Se hösten kursprogram under rubriken "Kurser" ovan

Decharge möte 2019 16 April

 

InbjudanAnmälan är bindande.
Uteblivande debiteras med 150 kr.


 Dagordning:
 14. Kvällens föreläsning:
       “OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG – ETT ÄVENTYR”
       med Cecilia Bothorp
 15. Mötet avslutas

Efter mötet serveras middag i GTS festvåning

Varmt välkomna önskar GTS´s styrelse

 

 

Vårens kurser på GTS 2019 10 April

Se ovan under rubriken "kurser" och anmäl er

Allmänt möte den 6 mars, 2019 06 Mars

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringspersoner
3. Mötet behörigt utlyst samt fastställande av dagordning
4. Föregående mötesprotokoll
5. Ordförandes rapport
6. Förslag till stadgar för Thilanderfonden (se förslag)
7. Översyn av vissa stadgar (se förslag)
8. Inval av medlemmar: Marcus Forsberg, Josefin Johansson, Joakim Nordin
9. Förslag till inval av medlemmar: Margareta Goralska föreslås av Ajla Kurtagic och
    Mikael Neuman.
10. Övriga frågor
11. Forskningspresentation av GTS stipendiat tandläkare Jack Hilon
12. Kvällens föreläsning: "Min gastronomiska resa - Bordeaux med provning"
      med Ulf Wagner
13. Mötet avslutas

Efter mötet serveras middag med mat väl anpassad till kvällens vinprovning

Varmt välkomna // GTS styrelse

Högtidssammanträdet 2019 19 Januari

   

Lördagen den 19 jan. kl. 18.00
Klädsel: mörk kostym

                               495 kronor
för GTS medlem som för medföljande sällskap

Anmälan senast ondagen den 16 januari
Tel 031-711 4562, e-post: info@gtskonferens.se

18.00 Mingel med tilltugg
18.30 Möte, Elander- och stipendieutdelning, föreläsning
20.00 Middag, underhållning med "Vier Brillen", dans

                                  Varmt välkomna
                                     GTS styrelse